ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ยืนขึ้น และตะโกนดังๆ ถ้าคุณรักพระเยซู" นี่เป็นเพลงที่เด็กๆชอบร้อง แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนหนุ่มที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในการนมัสการพระเจ้า พระเจ้าไม่อยากให้เราเสียสิ่งนั้นไป ขอให้เราอ่านพระคัมภีร์และขีดเน้นข้อความที่เป็นการแสดงออกถึงการยำเกรงและนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และผู้เป็นนิรันดร์ของเรา ในโลกที่เต็มไปด้วยการออกพระนามของพระเจ้าในทางไม่ดี นี้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะยืนขึ้นและสรรเสริญพระองค์ ไม่ใช่แค่ในโบสถ์ (การนมัสกับพี่น้องคริสเตียน) หรือการเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์ในแต่ละวัน (การนมัสการแบบส่วนตัว)เท่านั้น แต่ให้เรานมัสการพระองค์ในชีวิตของเราทุกวันด้วย (การนมัสการในที่สาธารณะ)

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถมีความเข้าใจว่าพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ผู้ยิ่งใหญ่จะฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ขอทรงโปรดรับคำสรรเสริญของข้าพระองค์ในการที่ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการนมัสการกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่น นมัสการคนเดียวแบบส่วนตัว หรือนมัสการในที่สาธารณะในการใช้ชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้เพื่อนร่วมงานเห็น พระองค์เป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่ควรค่าแก่คำสรรเสริญ ขอทรงโปรดรับคำสรรเสริญที่ข้าพระองค์มอบถวายแด่พระองค์ผ่านชีวิตของข้าพระองค์และผ่านคำพูดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น