ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราบางคนทำอะไรก็เร่งรีบไปเสียทุกเรื่อง เมื่อเราสนใจแต่ "เรื่องของตัวเอง" และหมกมุ่นอยู่กับการวางแผนต่างๆ พระยาห์เวห์ พระผู้เลี้ยงของเรา ก็จะทำให้เราสงบลงและให้เรานอนพัก พระผู้เลี้ยงของเรารู้ว่าเราต้องการการพักผ่อน การฟื้นฟูและการชูกำลัง พระองค์จะช่วยเรา และบางครั้งก็ช่วยนำเราไปนอนลงที่ "ทุ่งหญ้าเขียวขจี" และนำเราไปยัง "ลำธารที่สงบเงียบ" เมื่อเราได้พักสงบและมีเรี่ยวแรงแล้ว พระองค์ก็จะนำเราเดินไปบนหนทางชอบธรรมและบริสุทธิ์ของพระองค์ น่าสนใจที่พระเจ้าจะให้พระคุณกับเราก่อนแล้วตามมาด้วยสง่าราศีของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Some of us won't slow down for anything! Well, almost anything. When we get "too full of ourselves" and too caught up in our own plans, the LORD, our Shepherd, slows us down and makes us lie down. Our Shepherd knows we need rest, nourishment, and refreshment and helps us, yes and even sometimes makes us, find "green pastures" and "still waters." He then leads us in the direction of his righteousness and holiness once we are rested and refreshed. Isn't it interesting that God's order for our life is always grace and then glory.

คำอธิษฐาน

ขอบคุณ พระบิดา ที่ทำให้ชีวิตที่วุ่นวายของข้าพเจ้าช้าลง และทำให้ข้าพเจ้าได้รับการฟื้นฟู พักผ่อน และเสริมกำลังขึ้นใหม่ ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระองค์จะนำข้าพเจ้าไปในจุดที่ควรไป และจะทำให้ข้าพเจ้าเติบโตเป็นคนชอบธรรมตามลักษณะของพระองค์มากยิ่งๆขึ้น โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าที่ทำตัวยุ่งวุ่นวายมากจนไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระองค์หรือตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Father, for slowing down my frantic life and leading me to times of refreshment, rest, and nourishment. I trust that you will lead me to what I need as you mature me to have more and more of your righteous character. Please forgive me for getting too busy to hear your voice and to respond to your grace. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 23:2-3

ความคิดเห็น