ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราบางคนทำอะไรก็เร่งรีบไปเสียทุกเรื่อง เมื่อเราสนใจแต่ "เรื่องของตัวเอง" และหมกมุ่นอยู่กับการวางแผนต่างๆ พระยาห์เวห์ พระผู้เลี้ยงของเรา ก็จะทำให้เราสงบลงและให้เรานอนพัก พระผู้เลี้ยงของเรารู้ว่าเราต้องการการพักผ่อน การฟื้นฟูและการชูกำลัง พระองค์จะช่วยเรา และบางครั้งก็ช่วยนำเราไปนอนลงที่ "ทุ่งหญ้าเขียวขจี" และนำเราไปยัง "ลำธารที่สงบเงียบ" เมื่อเราได้พักสงบและมีเรี่ยวแรงแล้ว พระองค์ก็จะนำเราเดินไปบนหนทางชอบธรรมและบริสุทธิ์ของพระองค์ น่าสนใจที่พระเจ้าจะให้พระคุณกับเราก่อนแล้วตามมาด้วยสง่าราศีของพระองค์

คำอธิษฐาน

ขอบคุณ พระบิดา ที่ทำให้ชีวิตที่วุ่นวายของข้าพเจ้าช้าลง และทำให้ข้าพเจ้าได้รับการฟื้นฟู พักผ่อน และเสริมกำลังขึ้นใหม่ ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระองค์จะนำข้าพเจ้าไปในจุดที่ควรไป และจะทำให้ข้าพเจ้าเติบโตเป็นคนชอบธรรมตามลักษณะของพระองค์มากยิ่งๆขึ้น โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าที่ทำตัวยุ่งวุ่นวายมากจนไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระองค์หรือตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น