ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นผู้สร้าง ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ ทั่วฟ้าสวรรค์นมัสการและบูชาพระองค์ สำหรับผมสิ่งนี้มีความหมายถึงสองอย่างที่สำคัญมาก อย่างแรก ผมต้องนมัสการและสรรเสริญพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ อย่างที่สอง เมื่อผมสรรเสริญพระเจ้า ผมกำลังทำในสิ่งที่เป็นนิรันดร์ ทั้งคุณและผม เราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยจากชีวิตในโลกนี้ นอกจากการสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของเราเท่านั้น คำสรรเสริญจงมีแด่พระเจ้า ไม่เฉพาะแต่ตอนนี้เท่านั้น แต่ตลอดไป

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงสร้างจักรวาลที่ลึกล้ำเกินกว่าความเข้าใจ ขอบพระคุณพระบิดาผู้บริสุทธิ์ ที่ทรงสร้างข้าพระองค์ให้อยู่ในพระคริสต์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะมีส่วนในสง่าราศีของพระองค์ ขอบพระคุณองค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ที่ทรงสร้างชีวิตที่เป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์รอคอยจนกว่าจะถึงวันนั้น วันที่ข้าพระองค์จะพบกับพระองค์ และสรรเสริญพระองค์พร้อมกับทั้งฟ้าสวรรค์ สรรเสริญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น