ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายครั้งในงานศพของคริสเตียน นักเทศน์มักจะเน้นว่าพระเยซูได้เสด็จกลับไปเพื่อที่จะเตรียมสถานที่สำหรับเราในการที่เราจะอยู่ร่วมกับพระองค์ในสวรรค์ แล้วพระองค์ก็จะกลับมาหาเรา แต่เพียงไม่กี่ข้อต่อมาในพระคัมภีร์ พระเยซูก็เพิ่มสัญญาว่า ก่อนเราจะสามารถไปอยู่กับพระองค์ในสถานที่นั้นได้ พระองค์จะมาอยู่กับเราที่นี่ในใจของเรา แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งหนึ่งคือความตั้งใจของเราที่จะเชื่อฟังพระองค์ เป็นข้อตกลงที่เยี่ยมใช่ไหมครับ ดังนั้นขอให้เราไม่ลืมการเชื่อฟังพระองค์ในการดำเนินชีวิตของเรา!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูเสด็จมาสู่โลกและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีปัญญาเพื่อที่การเชื่อฟังของข้าพระองค์ จะไม่เป็นเพียงการเชื่อฟังคำพูดของพระองค์เท่านั้น แต่เป็นความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ตามที่พระองค์ต้องการ ข้าพระองค์อยากที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ เพราะพระองค์ได้ทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อช่วยข้าพระองค์ ขอบพระคุณ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น