ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยากให้พระวิญญาณทำงานในตัวเราเพื่อเราจะได้เป็นเหมือนกับพระเยซู มันจะเป็นไปตามนี้ได้ ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจของเราที่จะทำตามใจพระเจ้า ไม่มีคำไหนที่พระเจ้าอยากฟังจากเรามากไปกว่าคำว่า "โปรดสอนให้ข้าพเจ้าทำตามใจพระองค์ด้วยเถิด" นั่นแหละคือความหมายของการให้พระองค์เป็นพระเจ้า คือเราต้องยอมให้พระองค์ควบคุมชีวิตและความต้องการของเรา นี่แหละเป็นหัวใจของการรักพระเจ้าสุดจิต สุดใจ สิ้นสุดความคิด สิ้นสุดกำลัง เมื่อเราเปิดใจให้กับพระเจ้าแบบนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราคิดเหมือนกับพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆในชีวิต ข้าพเจ้าขอประณามความพยายามใดๆ ก็ตาม ที่จะใช้พระคุณ หรือความเมตตาของพระองค์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้าพเจ้าขออุทิศตนเพื่อพระองค์ แต่ พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้ายอมรับว่าบางครั้งข้าพเจ้าก็เห็นแก่ตัวและหลงไปทำตามคำความคิดชั่วร้าย โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บางครั้งก็มีจิตใจเย็นชาและทำเป็นหูทวนลมไม่ยอมฟังเสียงพระองค์ โปรดครอบครองชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ และให้พระวิญญาณของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าคิดแบบพระองค์ด้วยเถิด โปรดสอดแทรกความคิดพระองค์เข้าในชีวิตข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซูองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น