ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นสัญญาที่ทรงพลังจริงๆ นะครับ ถ้าเรายอมที่จะแบ่งปันแก่คนอื่นในพระนามของพระเยซู เหมือนอย่างที่เปาโลกล่าวไว้ในสองข้อก่อนหน้านี้ เราจะมีในสิ่งที่จำเป็นและชีวิตเราจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีๆ ที่ถวายพระเกียรติของพระเจ้า ดังนั้นให้เราเตือนตัวเองด้วยบทเรียนแรกๆ ที่ทุกคนต้องเรียนรู้เมื่อตอนเป็นเด็กคือ การแบ่งปัน เพียงแต่ว่าตอนนี้ในฐาฯะที่เราเป็นลูกของพระเจ้า ให้เราแบ่งปันในพระนามพระเยซู เพื่อที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นให้พวกเขาได้มาอยู่ในพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับการอวยพระพรที่เทลงมาอย่างมากล้นในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์อย่างมากมายทั้งทางเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณ ข้าพระองค์ขอทูลขอที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์มีใจเอื้อเฟื้อที่จะแบ่งปันของประทานที่พระองค์ทรงให้แก่ข้าพระองค์ โอ องค์เจ้าชีวิต ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นทางสำหรับที่จะส่งผ่านพระพรไปหาคนอื่นอยู่เสมอ เพื่อที่พวกเขาจะเข้ามารู้จักพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น