ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าสร้างขึ้นบนความเสียสละของพระเยซูและการที่เรายอมรับการเสียสละนั้นผ่านการเชื่อฟัง ความเชื่อนั้นเป็นการไว้วางใจว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงพระชนม์อยู่เท่านั้น แต่พระองค์ยังใส่ใจเราแต่ละคน และความปรารถนาของเราที่จะรู้จักพระองค์ด้วย พระองค์ปรารถนาที่จะอวยพรผู้ที่แสวงหาพระองค์ ซึ่งเราจะพบเมื่อเราแสวงหา แต่พรอื่นๆ จะเทียบกับการที่เรารู้จักพระเจ้าและเราเป็นที่รู้จักโดยพระเจ้าผู้เดียวที่เป็นนิรันดร์ เป็นอมตะและเป็นความจริงได้หรือครับ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์แสวงหาให้รู้จักพระองค์มากขึ้น ขอทรงทำให้ข้าพระองค์รู้ว่าทรงอยู่ด้วยในชีวิตของข้าพระองค์ และในชีวิตของคริสตจักรของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น