ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พูดความจริงตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องกังวลว่าพูดอะไรไป" คำพูดนี้แซม เรย์เบิร์นโฆษกสภาที่มีชื่อเสียงในอเมริกาได้พูดไว้นั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะบอกเราจากข้อนี้ คือให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ เมื่อมีคนเจอความลับของเรา เราก็ยังรู้สึกมั่นคงปลอดภัย เพราะรู้ว่าชีวิตเรานั้นบริสุทธิ์ตามแบบของพระเจ้า ส่วนคนที่กระล่อนปลิ้นปล้อน ก็จะกังวลตลอดเวลาว่าจะมีใครจับได้ ไม่มีความมั่นคง หรือความเชื่อมั่นในเส้นทางที่คดโกงนั้น มีแต่จะสะดุดล้มและถูกจับได้ เมื่อความลับอันชั่วร้ายที่กระซิบกันในที่ลับถูกตะโกนจากดาดฟ้า คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าก็ไม่รู้สึกหวาดผวา เพราะรู้ว่าเสียงตะโกนสำหรับพวกเขาคือเสียงของพระเจ้าที่บอกพวกเขาว่า "พวกเจ้าเป็นทาสรับใช้ที่ใช้การได้ดีมากและซื่อสัตย์ด้วย"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นที่รัก โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าในเวลาที่ข้าพเจ้าทำอะไรลับๆล่อๆและไม่ซื่อสัตย์ โปรดทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ปราศจากการหลอกลวง โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าพูดแต่ความจริงและรู้จักกาลเทศะ โปรดให้พระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เปลี่ยนแปลงความชั่วร้ายที่ข้าพเจ้าปกปิดอยู่ ให้กลายเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น