ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใครคือฮีโร่ของคุณ? ผมไม่ได้ขอคำตอบแบบชั้นเรียนรวีนะครับ แต่ใครครับ ที่เป็นคนที่คุณชื่นชมมากที่สุด! ยากนะครับที่จะ "ให้เรามองไปแต่ที่พระเยซูคริสต์" เพราะพระองค์ไม่อยู่ที่นี่ ที่ที่เราสามารถมองเห็นเหมือนวีรบุรุษคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม พระองค์เป็นนักผจญภัยและผู้บุกเบิกที่เยี่ยมที่สุด พระองค์เผชิญหน้ากับการลงโทษที่น่ากลัว และความอับอายที่แบกกางเขน ทรงเอาความบาปของเราออกไป! พระองค์ทำเพื่อที่เราจะได้มีวีรบุรุษที่ความตายและบาปไม่สามารถทำลาย หรือทำให้หมดสง่าราศีได้ พระองค์ทำเพื่อให้เรามั่นใจว่าถ้าเราเดินตามรอยเท้าของพระองค์ ทางของพระองค์ที่ส่องสว่างไม่เพียง แต่สำหรับพระองค์เท่านั้น แต่สำหรับเราด้วย!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ไล่ตามสิ่งที่เป็นเท็จ และไม่ได้มุ่งมั่นที่จะมองพระเยซูว่าเป็นวีรบุรุษที่เยี่ยมที่สุดของข้าพระองค์ข้าพระองค์ต้องการที่จะให้เกียรติและรับใช้พระองค์ ให้ชีวิตของพระองค์มามีชีวิตอยู่ในตัวข้าพระองค์ เพื่อให้คนอื่นๆ รู้ถึงความเชื่อมั่นในการมีพระเยซูเป็นพระเจ้าของพวกเขา ข้าพระองค์ไม่สามารถหาคำพูดแสดงความขอบคุณแด่พระเจ้า สำหรับการเสียสละและราคาสูงที่พระองค์จ่ายสำหรับความผิดของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็ไม่สามารถหาคำพูดที่แสดงความยินดีของข้าพระองค์ในชัยชนะของพระองคค์ ที่ทำให้ข้าพระองค์มั่นใจว่าสักวันหนึ่งข้าพระองค์จะไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป! อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น