ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกสวยงามและจักรวาลที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เรามองกลับไปที่ผู้สร้างและผู้ดูแล พระองค์รู้จักเราและจะช่วยเรา ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้พยายามหลายวิธีเพื่อที่จะบอกเราว่า "เรารักเจ้า เหมือนลูกของเรา และเราสนใจและห่วงใยเจ้ามากในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าและคนที่เจ้ารัก"

คำอธิษฐาน

พระผู้สร้าง สถาปนิกผู้ทรงอำนาจ และวิศวกรผู้เป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์อัศจรรย์ใจและประทับใจที่รู้ว่าพระองค์ห่วงใยข้าพระองค์ ในบรรดาทุกสิ่งที่มีความสำคัญมากข้าพระองค์รู้สึกถ่อมใจและมั่นใจที่รู้ว่าพระองค์ต้องการที่จะรู้จักและรักข้าพระองค์ ในวันนี้ข้าพระองค์จะนมัสการ ทำงาน และเป็นพยาน และตระหนักถึงการอยู่ด้วยและความห่วงใยของพระองค์ ขอบพระคุณพระบิดาในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น