ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมพระเจ้าอวยพรเราให้ร่ำรวย ก็เพื่อที่เราจะได้แบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อที่เราจะทำให้คนอื่นขอบคุณพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับอวยพระพรให้ข้าพระองค์อย่างมากมาย ขอให้ข้าพระองค์ใช้ความร่ำรวยของพระองค์ นำมาซึ่งพระเกียรติแด่พระองค์ และให้คนอื่นได้รับพระพรที่แท้จริง ที่พระคุณของพระองค์จะสัมผัสจิตใจของพวกเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น