ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบวิธีที่พระเยซูเรียกความสนใจจากสาวกของพระองค์ “พวกคุณหาอะไรมาเลี้ยงพวกเขาสิ” แน่นอนว่าเหล่าสาวกรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถหาอาหารมาเลี้ยงคนจำนวนมากได้ แต่พระเยซูก็แสดงให้เห็นว่าถ้าพวกเขานำอาหารที่พวกเขามีเพียงเล็กน้อยมาให้พระองค์ พวกเขาก็สามารถทำสิ่งที่อัศจรรย์ได้ เมื่อทุกคนได้กินอาหารเสสร็จหมดแล้ว เหล่าสาวกก็ไปเก็บอาหารที่เหลือใส่เต็มตะกร้าได้คนละใบเนื่องด้วยพระคุณพระเจ้า ให้เราจำไว้ว่าสิ่งที่เป็นตัวจำกัดว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เพราะความยากหรือสิ่งที่เรามีเพียงน้อยนิด แต่เป็นเพราะการที่เราไม่ยอมที่จะมอบสิ่งที่เรามีให้กับพระเยซู และวางใจในพระองค์ว่าจะทรงใช้เราให้เป็นพระพรแก่คนอื่นในทางที่เราไม่คาดฝันมาก่อน (เอเฟซัส 3:20-21)

คำอธิษฐาน

สรรเสริญพระองค์ องค์พระบิดาเจ้า สำหรับการช่วยเหลือและความเมตตาของพระองค์ที่มีอย่างมากมายในเวลาที่เราต้องการพระองค์ สำหรับการที่มีความรักและความกรุณา และสำหรับการที่ทรงใช้ข้าพระองค์อย่างน่าประหลาดใจและตื่นเต้น และสำหรับสิ่งต่างๆที่พระองค์มอบให้ข้าพระองค์เพื่อที่จะกระทำหารสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น