ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้เกิดเพราะความบังเอิญ! แต่เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจและการยินยอม ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นคำสั่งจากพระเจ้า เราจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและความสามัคคีได้อย่างไร เปโตรเตือนว่าเราจะต้องมีสามสิ่งในวิถีชีวิตใน "คริสตจักรของเรา"— 1) ให้แบ่งรับความทุกข์และความกังวลของผู้ที่เศร้าสลดใจอย่างกระตือรือร้น; 2) รักกันเหมือนครอบครัวที่ดีที่รักกันและเห็นค่าของสมาชิกแต่ละคน; และ 3) แสดงความเห็นอกเห็นใจมากกว่าความเย่อหยิ่ง เมื่อเราเผชิญกับความล้มเหลวของคนอื่นที่ทำร้ายเรา ให้เราจำไว้ว่าเราทุกคนก็อ่อนแอต่อการทำบาปและทำร้ายคนที่เรารักด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Unity and harmony are no accident! They happen because of intention and submission. But more than just states of being, they are commanded by God. How do we have unity and harmony? Peter reminds we must have three commitments in our "church" lifestyle — 1) actively share the sorrows and concerns of those who grieve; 2) love each other just like a healthy family loves and values each member; and 3) show compassion rather than arrogance as we deal with the failures of others that hurt us, recognizing that we are vulnerable to sinning and hurting those we love, too.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าข้าพระองค์ได้ปล่อยให้ตัวเองเจ็บและมีใจขุ่นเคืองเมื่อพี่น้องในพระคริสต์ไม่ปฎิบัติต่อข้าพระองค์ ตามที่ข้าพระองค์รู้สึกว่าสมควรได้รับ ข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูได้รับการปฎิบัติอย่างหยาบคายและน่าอับอายจากผู้ที่พระองค์สร้างขึ้น และข้าพระองค์ไม่ควรจะประหลาดใจ เมื่อมีสิ่งที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นสำหรับข้าพระองค์ พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะท้าทายผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์เจ็บด้วยการเผชิญหน้าด้วยความรัก และเมื่อไหร่ควรจะเลิกสนใจและหาวิธีที่จะสอนพวกเขา เพราะบางแผลที่ลึกก็ทำลายชีวิตของพวกเขา พระบิดาขอให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือของสันติสุข ความสามัคคี ความเมตตา และความเป็นหนึ่งเดียวกัน อธิษฐานในพระนามของพระเยซูอาเมน

My Prayer...

Father, I confess that I have let my own over-sensitive self be wounded and have reacted with pettiness when my brothers and sisters in Christ have not treated me as I felt I deserved. I know Jesus was treated so rudely and shamefully by those he created and so I shouldn't be surprised when things don't always go well for me. But Father, please help me to know when to challenge those who wound me with a loving confrontation and when to just ignore the barb and find a way to minister to them because of some deeper wound has crippled them in their life. Father, let me be an instrument of your peace, harmony, grace, and unity. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 3:8

ความคิดเห็น