ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้เกิดเพราะความบังเอิญ! แต่เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจและการยินยอม ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นคำสั่งจากพระเจ้า เราจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและความสามัคคีได้อย่างไร เปโตรเตือนว่าเราจะต้องมีสามสิ่งในวิถีชีวิตใน "คริสตจักรของเรา"— 1) ให้แบ่งรับความทุกข์และความกังวลของผู้ที่เศร้าสลดใจอย่างกระตือรือร้น; 2) รักกันเหมือนครอบครัวที่ดีที่รักกันและเห็นค่าของสมาชิกแต่ละคน; และ 3) แสดงความเห็นอกเห็นใจมากกว่าความเย่อหยิ่ง เมื่อเราเผชิญกับความล้มเหลวของคนอื่นที่ทำร้ายเรา ให้เราจำไว้ว่าเราทุกคนก็อ่อนแอต่อการทำบาปและทำร้ายคนที่เรารักด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าข้าพระองค์ได้ปล่อยให้ตัวเองเจ็บและมีใจขุ่นเคืองเมื่อพี่น้องในพระคริสต์ไม่ปฎิบัติต่อข้าพระองค์ ตามที่ข้าพระองค์รู้สึกว่าสมควรได้รับ ข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูได้รับการปฎิบัติอย่างหยาบคายและน่าอับอายจากผู้ที่พระองค์สร้างขึ้น และข้าพระองค์ไม่ควรจะประหลาดใจ เมื่อมีสิ่งที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นสำหรับข้าพระองค์ พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะท้าทายผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์เจ็บด้วยการเผชิญหน้าด้วยความรัก และเมื่อไหร่ควรจะเลิกสนใจและหาวิธีที่จะสอนพวกเขา เพราะบางแผลที่ลึกก็ทำลายชีวิตของพวกเขา พระบิดาขอให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือของสันติสุข ความสามัคคี ความเมตตา และความเป็นหนึ่งเดียวกัน อธิษฐานในพระนามของพระเยซูอาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น