ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบวิธีที่พระเยซูเรียกความสนใจจากสาวกของพระองค์ “พวกคุณหาอะไรมาเลี้ยงพวกเขาสิ” แน่นอนพวกเหล่าสาวกรู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก แต่พระเยซูก็ทำให้พวกเขาเห็นว่า แค่พวกเขานำอาหารเล็กๆน้อยที่พวกเขามี มาให้กับพระองค์ พวกเขาก็จะทำการอัศจรรย์ได้แล้ว เมื่อทุกคนกินกันจนอิ่มแป้แล้ว พวกศิษย์เอกก็ยังเก็บเศษอาหารที่เหลือได้อีกคนละตะกร้ารวมเป็นสิบสองตะกร้า เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าไง ให้จำไว้ว่า สิ่งที่จำกัดเราไม่ใช่ความท้าทายหรือสิ่งน้อยนิดที่เรามี แต่เป็นใจที่ไม่ยอมมอบสิ่งที่เรามีให้กับพระเยซู และวางใจว่าพระองค์จะทำบางอย่างผ่านตัวเรา เพื่ออวยพรคนอื่นในแบบที่เราไม่มีวันคาดถึง (เอเฟซัส 3:20-21) มีวีดีโอ VerseoftheDay.com จากคุณฟิว แวร์ ที่เราเข้าไปรับชมได้นะครับ

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับการช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่และความเมตตาในยามที่ขัดสน สำหรับความรักและความใจดีในยามที่ลำบาก และสำหรับการที่ทรงใช้ข้าพเจ้าอย่างน่าประหลาดใจและน่าตื่นเต้น และสำหรับสิ่งต่างๆที่พระองค์มอบให้ข้าพเจ้าเพื่อจะได้ทำตามใจพระองค์ สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น