ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้าในโลกสมัยใหม่ของเราก็คือ คนที่สอนเรื่องพระเจ้ากลับกลายเป็นคนที่คดโกงเสียเอง คนที่ทำงานรับใช้พระเจ้าส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเงิน แล้วทำไมเราไม่หาคนที่เป็นผู้รับใช้ที่มีรายได้น้อยและไม่มีใครให้ความสนใจมาทำงานพระเจ้า เพื่อที่เราจะได้แบ่งปันพระพรที่พระเจ้าให้กับเราล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับผู้รับใช้ของพระองค์ที่ประกาศเรื่องของพระองค์ไปทั่วโลก พระบิดา ข้าพระองค์อยากขอบพระคุณเป็นพิเศษสำหรับ______และข้าพระองค์ขอให้คนนี้มีสุขภาพที่ดี มีครอบครัวที่น่ารักและสัตย์ซื่อ และได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมในการทำงานเพื่อพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรและหนุนน้ำใจผู้รับใช้ท่านนี้อธิษฐานในพระนามพระเย.ูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น