ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลระมัดระวังมากที่จะไม่รับการสนับสนุนจากคริสตจักรในเมืองโครินธ์ แม้ว่าเขามีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวดี ในทางกลับกัน เขาก็รู้ว่าคนที่เมืองโครินธ์มีปัญหาในเรื่องการให้ เปาโลจึงทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่า การรับใช้พระเยซูจริงๆนั้น ต้องไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัล บ่อยครั้งที่เราจะต้องเป็นผู้ริเริ่มในการเสียสละก่อน เมื่อคนอื่นเห็น เขาถึงยอมที่จะเสียสละตาม เปาโลเก่งในด้านการสังเกตุเห็นจุดอ่อนนี้ของพี่น้อง เขาจึงวางแบบอย่างให้ดู เพื่อพี่น้องจะได้ทำตาม พวกเรามาเลียนแบบเปาโลในเรื่องนี้กันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา องค์พระยาห์เวห์ผู้ยิ่งใหญ่ โปรดให้ความกล้าและศักดิ์ศรีกับข้าพเจ้า ที่จะใช้ชีวิตในทางที่เป็นพระพรและเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่น พระบิดาเจ้าข้า โปรดอวยพระพรข้าพเจ้า ที่จะมีชีวิตที่ทำให้ผู้อื่นประทับใจและนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น