ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้เกี่ยวกับคุณหรอกนะครับ แต่ผมเป็นพวกที่ต้องมองเห็นภาพ ผมชื่นชมในวิธีที่พระเจ้าสร้างโลกนี้ให้มีสีสันและเต็มไปด้วยความหลากหลาย ผมรู้สึกขอบคุณวิธีที่พระเจ้าใช้ภาพที่สำคัญในโลกนี้ เป็นสิ่งเตือนเราถึงการจัดเตรียมของพระองค์ในแต่ละวันและพระคุณที่เป็นนิรันดร์ ความสวยงามของรุ้งไม่ใช่เพราะว่าสีสันของมัน ไม่ใช่เพราะกลิ่นจากละอองฝน แต่ที่รุ้งกินน้ำสวยงามก็เพราะพระสัญญาที่พระเจ้าเลือกที่จะผูกพันพระองค์เองกับชีวิตของเรา และเพื่อที่พระองค์จะมีส่วนในโลกนี้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับที่ทรงกระทำสัญญาอันยิ่งใหญ่ แม้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่คาดหวังว่าจะได้ หรือแม้แต่จะขอ ขอบพระคุณที่ทรงเชื่อมโยงพระสัญญาไว้กับหลายสิ่งในโลกทุกวันนี้ของข้าพระองค์ เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่เตือนข้าพระองค์ถึงความห่วงใยที่มั่นคงของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น