ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือความร่ำรวยในชีวิต แน่นอนว่าไม่ใช่เงินหรือทอง สิ่งที่มีค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คือสติปัญญา สติปัญญาจะทำให้เรารู้ว่าอะไรมีค่าหรืออะไรเที่ยงแท้ อะไรมีค่าต่อจิตใจหรืออะไรที่ไม่ได้เรื่อง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ พระเจ้าแห่งทุกยุคสมัย ผู้ให้สิ่งที่ดีๆและของขวัญที่สมบูรณ์แบบที่สุด โปรดอวยพรข้าพเจ้าให้มีสติปัญญาอันบริสุทธิ์และใช้การได้ในชีวิต เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ว่าพระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าขนาดไหน จะได้ส่งต่อพระพรนั้นไปให้กับผู้อื่นตามใจพระองค์ด้วย ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น