ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเลยนะครับ แน่นอนครับว่าไม่ใช่เงินหรือทอง สิ่งที่มีค่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็คือสติปัญญา ที่จะช่วยเราให้เข้าใจว่าสิ่งใดมีค่า สิ่งใดจริง สิ่งใดควรค่าสำหรับจิตใจของเราและอะไรที่ไม่ดีไม่มีค่า

Thoughts on Today's Verse...

What are the greatest riches in life? Well surely they are not silver and gold. Of infinitely greater value is wisdom, which helps us understand what is valuable, what is true, what is worthy of our heart, and what is not.

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ พระเจ้าแห่งทุกยุคสมัย ผู้ให้ในทุกสิ่งที่ดีและของขวัญที่สมบูรณ์แบบที่สุด ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ให้มีสติปัญญาที่บริสุทธิ์และสามารถนำไปฏิบัติได้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะรู้ได้มากขึ้นว่าพระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์อย่างไร และเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เป็นพระพรแก่ผู้อื่นที่พระองค์อยากให้เป็นด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Heavenly Father, God of the Ages and Giver of every good and perfect gift, please bless me with holy and practical wisdom so that I can more fully know how you have blessed me and so that I can be the blessing to others that you want me to be. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 16:16

ความคิดเห็น