ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเลยนะครับ แน่นอนครับว่าไม่ใช่เงินหรือทอง สิ่งที่มีค่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็คือสติปัญญา ที่จะช่วยเราให้เข้าใจว่าสิ่งใดมีค่า สิ่งใดจริง สิ่งใดควรค่าสำหรับจิตใจของเราและอะไรที่ไม่ดีไม่มีค่า

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ พระเจ้าแห่งทุกยุคสมัย ผู้ให้ในทุกสิ่งที่ดีและของขวัญที่สมบูรณ์แบบที่สุด ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ให้มีสติปัญญาที่บริสุทธิ์และสามารถนำไปฏิบัติได้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะรู้ได้มากขึ้นว่าพระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์อย่างไร และเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เป็นพระพรแก่ผู้อื่นที่พระองค์อยากให้เป็นด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น