ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเป็นคนยังไงผมไม่รู้ แต่ผมเป็นคนที่ชอบสังเกตุมาก ผมรู้สึกชื่นชมในวิธีการที่พระเจ้าสร้างโลกนี้มาก มันเต็มไปด้วยสีสัน ความหลากหลายและความแตกต่างมากมาย ซึ่งผสมผสานกันอย่างลงตัว ผมรู้สึกขอบคุณวิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ ใช้รูปแบบต่างๆมากมายในโลกนี้ เพื่อเตือนให้เรารู้ว่าพระองค์นั้นทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับเราทุกๆวัน รวมถึงพระคุณอันเป็นนิรันดร์ด้วย ความสวยงามของรุ้งกินน้ำ ไม่ใช่อยู่แค่สีสันของมัน หรือกลิ่นอายของละอองฝนเท่านั้น แต่มันยังเป็นคำมั่นสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับเราด้วย พระเจ้าที่เป็นนิรันดร์และมีชีวิตอยู่ เลือกที่จะผูกพันพระองค์เองกับชีวิตของเรา และยอมเข้ามามีส่วนร่วมในโลกนี้ของเรา นี่ก็เพราะความรักและพระคุณของพระองค์นั่นเอง รุ้งกินน้ำเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพระพร

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ขอบคุณที่ทรงทำสัญญาอันยิ่งใหญ่ ทั้งๆที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะคาดหวังหรือแม้แต่จะขอ ขอบคุณที่ทรงเชื่อมโยงพระสัญญาเหล่านั้นไว้กับสิ่งต่างๆในโลกที่เราต้องเจอะเจอหรือพบเห็นทุกๆวัน เพื่อเตือนสติข้าพเจ้าถึงความห่วงใยที่พระองค์มีให้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น