ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลายคนได้พ่ายแพ้แก่ความโกรธ ความหงุดหงิด ความสิ้นหวัง และการไม่สามารถบังคับตน บางครั้งการเป็นผู้นำก็เป็นงานที่นำมาสู่ความผิดหวังได้อย่างน่ากลัว คนของพระเจ้าจะพินาศ ถ้าไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งที่อุทิศตนในทางของพระเจ้าอย่างเต็มที่ หากไม่มองที่ความล้มเหลวของผู้นำของเราบางคนและอันตรายที่จะมีต่อคนที่เลือกที่จะมาเป็นผู้นำนั้น การเป็นผู้นำมีเกียรติและสำคัญมาก อิสราเอลจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีโมเสส หรือโยชูวา หรือเฮเซคียาห์ หรือดาวิด ดังนั้นถ้าพระเจ้าเรียกคุณให้เป็นผู้นำ อย่ารับปากกับพระเจ้าแบบไม่จริงจัง และขอให้คุณยอมรับด้วย ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้นำ ให้คุณอธิษฐานเผื่อผู้นำและครอบครัวของพวกเขาด้วย

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดอวยพระพรคริสตจักรของพระองค์ด้วยผู้นำที่มีความเชื่อมาก มีความกล้าหาญ ความอดทน และความสัตย์ซื่อ ขอทรงอวยพระพรเราให้มีความกล้าหาญที่จะตอบรับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเรียกเราผ่านทางผู้นำของพวกเราในงานรับใช้พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น