ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความตายเป็นเหมือนคำสาปแช่งในโลกปัจจุบัน เราไม่ชอบที่จะคิดเกี่ยวกับมัน และไม่ค่อยพูดคุยเกี่ยวกับความตาย แต่ความตายเป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคน เราสูญเสียเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวไปสู่ความตาย จนถึงจุดหนึ่งในชีวิตของเราเราก็จะต้องเจอกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ นอกเสียจากว่าพระเยซูเสด็จกลับมาก่อนที่เราจะตาย ดังนั้นความเชื่อมั่นของเราที่เราเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้คืออะไร ก็คือผู้เลี้ยงของเรายังไงล่ะครับ พระองค์จะเดินไปกับเรา ชี้นำ ปกป้องและปลอบโยนเราในการเดินทางของเรา ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน สัญญานี้จะชัดเจนมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระเยซูเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีของเรา และพระองค์ได้เดินนำหน้าเราเพื่อรับประกันว่า เมื่อเราเดินผ่านหุบเขาแห่งความตายเราจะไม่ได้จบลงในความตาย แต่อยู่ในสง่าราศี

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะของข้าพระองค์ และพระผู้ช่วยให้รอด ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์ไม่ต้องเจอกับความตายเพียงลำพัง ข้าพระองค์มองไปที่การทรงนำของพระองค์ และฟังเสียงของพระองค์ ที่จะนำทางข้าพระองค์ผ่านหุบเขาแห่งความตายที่มืดมน และนำข้าพระองค์ไปที่ที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ ด้วยชัยชนะและความชื่นชมยินดี อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น