ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความโกรธ ความหงุดหงิด ความผิดหวัง และการสูญเสียการควบคุมตนเอง ก็ทำให้ผู้นำที่ยิ่งใหญ่มากมายถึงกับเสียผู้เสียคนมาแล้ว การเป็นผู้นำบางครั้งก็เป็นงานที่นำไปสู่ความผิดหวังอย่างร้ายกาจ แต่แน่นอน คนของพระเจ้าจะพินาศ ถ้าไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งที่อุทิศตนในทางของพระเจ้าอย่างเต็มที่ หากไม่มองที่ความล้มเหลวของผู้นำของเราบางคนและอันตรายที่จะมีต่อคนที่เลือกที่จะมาเป็นผู้นำนั้น การเป็นผู้นำช่างมีเกียรติและสำคัญมากจริงๆ อิสราเอลจะอยู่ที่ไหน ถ้าไม่มีโมเสส หรือโยชูวา หรือเฮเซคียาห์ หรือดาวิด และผู้นำอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นถ้าองค์เจ้าชีวิตเรียกคุณให้มาเป็นผู้นำ อย่าได้มองข้ามคำเชิญของพระองค์ โปรดยอมรับมัน แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้นำ ก็ให้คุณอธิษฐานเผื่อผู้นำและครอบครัวของพวกเขาด้วย

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้บริสุทธิ์ โปรดอวยพระพรคริสตจักรของพระองค์ด้วยผู้นำที่มีความเชื่อเข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน และสัตย์ซื่อ โปรดอวยพรเราให้มีความกล้าที่จะตอบรับ เมื่อพระองค์เรียกให้เรามารับใช้ผ่านทางผู้นำของพวกเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น