ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณ "ไปโบสถ์ไหมครับ"? ผมหวังว่าคุณไม่ไปนะครับ! อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับ; ผมไม่ได้บอกให้คุณไม่ไปนมัสการและสามัคคีธรรมในวันอาทิตย์นี้! พระคัมภีร์บอกว่าจะไม่ให้เราขาดสามัคคีธรรมกันในกลุ่มผู้เชื่อ (ฮีบรู 10:25) แต่เมื่อเรามารวมกัน เรากำลังรวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจและมาพบพระเจ้า เราไม่ได้ไปโบสถ์นะครับ; เพราะเราเป็นคริสตจักร! (พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ไม่เคยใช้คำว่าโบสถ์ในการอ้างถึงตัวอาคาร!) พระเจ้าเตือนคนของพระองค์ในยุคพันธสัญญาเดิมว่าแค่ไปสถานที่นมัสการก็ไม่มีค่าอะไร พวกเขาต้องแสวงหาพระองค์ก่อน! ผมเชื่อว่านี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราทำด้วย และเมื่อเราแสวงหาพระองค์ด้วยกัน เราได้สามัคคีธรรมร่วมกัน ปลอบประโลมและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ในการที่ข้าพระองค์ต้องเผชิญกับการต่อสู้ในสัปดาห์นี้ ข้าพระองค์รู้สึกอุ่นใจที่รู้ว่าพระองค์รักข้าพระองค์เสมอ ในขณะเดียวกันข้าพระองค์ก็ชอบในช่วงเวลาพิเศษเมื่อข้าพระองค์ได้พบปะกับคริสเตียนคนอื่นๆ และการอยู่ด้วยของพระ องค์นั้นเป็นจริงและมีอำนาจ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่กับเราเสมอเมื่อเรารวมตัวกัน แต่บางครั้งใจของข้าพระองค์ หรือสถานการณ์ของข้าพระองค์ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคริสตจักรทำให้ข้าพระองค์ไม่ได้รับรู้การอยู่ด้วยของพระองค์ ในสัปดาห์นี้ พระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานที่การมารวมกันนมัสการของเราที่จะมีชีวิตชีวาและมีพลัง ข้าพระองค์ขอการสถิตอยู่ใกล้ของพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานที่พระองค์จะได้รับเกียรติจากสิ่งที่ข้าพระองค์และพี่น้องในพระคริสต์ทำเพื่อให้กำลังใจกันและกันและสรรเสริญพระองค์ ขอทรงให้วันนี้เป็นวันที่เราได้เข้าใกล้พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น