ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ขนมปังทั้งก้อนฟูได้ คนบาปก็มีผลกับกลุ่มคริสเตียนที่อุทิศตนให้กับพระเจ้าอย่างนั้นเหมือนกัน ดังนั้นให้เรามีปัญญาและยำเกรงพระเจ้า โดยการเชื่อฟังและทำตามคำสอนของพระองค์ ขอให้เราเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมในการจัดการกับความบาปและสิ่งล่อใจในชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นให้เรามีสติอยู่ตลอดว่าเรากำลังทำสงครามกับความชั่วร้ายอยู่ งั้นให้เรามาสรรเสริญพระเจ้ากันเถอะ เพราะพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้มีชัยเหนือศัตรูของเราแล้ว และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้กำลังกับเราที่จะยืนหยัดต่อสู้กับการโจมตีของซาตานในทุกรูปแบบ และสามารถต่อต้านการยั่วยวนของซาตานได้

Thoughts on Today's Verse...

Just a little leaven and the whole lump is changed. A sinful person can have the same effect on a whole group of people committed to God. So let's be wise and reverence God by obeying him and his Word. Let's be insightful in the way we deal with sin and temptation in our lives. Also, let's be sure to remember that we are at war with the evil one. Then let's praise God, because our Savior has already defeated our enemy and the Holy Spirit empowers us to stand up to Satan's attacks and resist his temptation.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก โปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพเจ้าในการที่จะมองเห็นแผนการล่อลวงของมารซาตาน ในขณะที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะใช้ชีวิตตามความจริงของพระองค์ และใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเห็น ขอบคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Loving Father, please give me wisdom to see through the deceptiveness of the devil's schemes while I seek to live your truth and display your character in my life. Thank you for your power at work in me and in my life. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ปัญญาจารย์ 9:18

ความคิดเห็น