ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ขนมปังทั้งก้อนฟูได้ คนบาปก็มีผลกับกลุ่มคริสเตียนที่อุทิศตนให้กับพระเจ้าอย่างนั้นเหมือนกัน ดังนั้นให้เรามีปัญญาและยำเกรงพระเจ้า โดยการเชื่อฟังและทำตามคำสอนของพระองค์ ขอให้เราเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมในการจัดการกับความบาปและสิ่งล่อใจในชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นให้เรามีสติอยู่ตลอดว่าเรากำลังทำสงครามกับความชั่วร้ายอยู่ งั้นให้เรามาสรรเสริญพระเจ้ากันเถอะ เพราะพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้มีชัยเหนือศัตรูของเราแล้ว และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้กำลังกับเราที่จะยืนหยัดต่อสู้กับการโจมตีของซาตานในทุกรูปแบบ และสามารถต่อต้านการยั่วยวนของซาตานได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก โปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพเจ้าในการที่จะมองเห็นแผนการล่อลวงของมารซาตาน ในขณะที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะใช้ชีวิตตามความจริงของพระองค์ และใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเห็น ขอบคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น