ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายในการสื่อสารของคริสเตียนไม่ใช่เพียงเพื่อความชัดเจนเท่านั้น ไม่ใช่แค่เพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่แค่เพื่อความจริง แต่มีเป้าหมายคือเป็นสิ่งที่เหมาะสม ให้กำลังใจผู้อื่นตามที่คนนั้นต้องการการปลอบประโลม

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน ขอทรงให้ข้าพระองค์มีใจที่บริสุทธิ์ เพื่อให้คำพูดของข้าพระองค์บริสุทธิ์ ให้ข้าพระองค์มีใจเมตตา เพื่อให้คำพูดของข้าพระองค์แสดงความเมตตา ขอทรงให้ข้าพระองค์มีใจที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและการให้กำลังใจ เพื่อที่ข้าพระองค์จะใช้สิ่งเหล่านี้กับคนที่พระองค์นำมาในทางของข้าพระองค์และกับคนที่ข้าพระองค์ได้พูดคุยด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น