ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คำอธิษฐานขึ้นไปและพระพรก็เทลงมา ... " เนื้อเพลงเด็กเพลงนี้เป็นจริงแค่ครึ่งเดียว เพราะพระเจ้าเทพระพรของพระองค์มาหลายต่อหลายครั้งแม้ว่าเราไม่ได้อธิษฐาน แต่เช่นเดียวกับที่เราชอบกลิ่นพิเศษที่มาพร้อมกับฝน พระเจ้าก็ชอบกลิ่นหอมของความชื่นชมยินดีของบรรดาลูกๆ ของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพระองค์คือผู้ที่ทำให้ความชื่นชมยินดีนั้นเกิดขึ้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ และพระบิดาผู้อ่อนโยน พระองค์เป็นความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ เมื่อสิ่งต่างๆ ล้มเหลว พระองค์ยังคงเป็นพระเจ้า พระองค์เป็นศิลาและป้อมปราการ พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่อ่อนโยนของข้าพระองค์ และทรงเป็นภูเขาที่มั่นคง ไม่มีอะไรที่สามารถมาทำให้สั่นคลอนหรือเคลื่อนย้ายได้ พระพรและพระคุณของพระองค์เทลงมาบนข้าพระองค์ และเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ข้าพระองค์รอคอยวันที่ข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักตร์พระองค์ และมีความสุขในพระองค์ตลอดไป จนกว่าจะถึงวันนั้น ข้าพระองค์จะชื่นชมยินดีในการรอคอยอย่างมีความหวัง อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น