ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าผู้โหยหาเรา อยากให้พวกเราแสวงหาพระองค์ พระองค์ได้ทิ้งลอยนิ้วมือของพระองค์ไว้ทั่วทั้งจักรวาล และให้เราไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆเพื่อค้นหาความหมายของชีวิต พระองค์มีวัตถุประสงค์ในแผนนี้ คือ พระองค์อยากให้เราแสวงหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดนี้ อันที่จริงพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเลย พระองค์อยากให้เราแสวงหาและพบกับพระองค์ เมื่อเราแสวงหาพระเจ้า ไม่ใช่แค่ทำให้พระเจ้าพอใจเท่านั้น แต่นี่แหละคือการค้นหาหัวใจของชีวิตที่แท้จริง

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะรู้จักพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น— เหมือนที่เพลงเก่าๆร้องถึงพระเยซู ว่า "เหนือกว่าข้อความอันศักดิ์สิทธิ์นั้น คือ การที่ข้าพเจ้าแสวงหาพระยาห์เวห์ จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์ พระคำแห่งชีวิต..." พระบิดาที่รัก ขอให้ข้าพเจ้าระลึกได้เสมอถึงการทรงสถิตอยู่ในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากจะรู้จักพระองค์จริงๆ เหมือนกับที่พระองค์รู้จักข้าพเจ้านั้น อธิษฐานในนามพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น