ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนแรกๆ ที่ข้อความเหล่านี้เน้นคือการฟื้นฟูของพระเจ้าในกลุ่มคนอิสราเอลให้กลับมาหาพระองค์ กลับมาในที่ที่ควรจะเป็น สง่าราศีและชีวิตที่ควรจะเป็น แต่สำหรับเราก็สามารถใช้เป็นคำอธิษฐานของเราได้ด้วย การฟื้นฟูอาจหมายถึงเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา ซึ่งพระองค์จะนำเรากลับบ้านไปหาพระเจ้า ในวันนั้น สิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าก็จะถูกทำลายไป ชีวิตของเราจะอยู่ในชัยชนะ เราจะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและเดินไปกับพระองค์ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ อยากให้วันนั้นมาถึงเร็วๆ นะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์รู้ว่ามีสิ่งที่กั้นอยู่ระหว่างความสมบูรณ์แบบของพระองค์กับข้อ จำกัดของข้าพระองค์ แต่พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ ได้แผ่ขยายพระคุณของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์รอความสมบูรณ์แบบอย่างเต็มบริบูรณ์ บูรณภาพ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ต่อสู้กับความชั่วร้าย และช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากอันตรายจากการโจมตีฝ่ายจิตวิญญาณ จนกว่าวันที่ข้าพระองค์จะพบพระองค์ ขอทรงโปรดรับทุกคำสรรเสริญในแบบมนุษย์ที่มีข้อจำกัดของข้าพระองค์ ที่มีแด่พระองค์เพราะทุกสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อช่วยข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น