ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้หญิงที่พูดประโยคนี้กับตัวเอง เธอรู้จักความรู้สึกที่ถูกขับไล่ และความรู้สึกโดเดี่ยวเพราะเธอป่วยด้วยโรคที่ทางกฎหมายยิวถือว่าไม่บริสุทธิ์มาถึง 12 ปี ด้วยเหตุนี้เธอจึงเหมือนถูกจำคุกไว้โดยการที่ไม่มีใครคบ พระเยซูอยากที่จะปลดปล่อยเราให้ออกจากคุกของเราเหมือนอย่างในข้อที่ 22 ที่พระองค์ปลดปล่อยเธอออกจากคุกที่ขังเธอนี้ อะไรที่กำลังขังเราอยู่ พระเยซูอยากจะปลดปล่อยเราผ่านของประทาน 5 อย่าง 1. ผ่านพระคัมภีร์ที่จะช่วยให้เรารู้จักพระคำของพระเจ้า 2.ผ่านการที่เรายอมให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต 3.ผ่านการที่ทรงชำระเราจากความบาปและความผิด 4.ผ่านของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้กับเรา 5.ครอบครัวที่มีพี่น้องในพระคริสต์ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือ ทั้งห้าอย่างนี้เป็นกุญแจสำคัญที่มีค่าที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมารซาตานในทุกๆ รูปแบบในชีวิตของพวกเขา ข้าพระองค์มั่นใจและอธิษฐานในพระนามพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น