ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมมีพระเยซูเป็นเพื่อน เป็นผู้ที่ได้สอนให้ผมรู้จักพลังในการแบ่งปันพระพรทางจิตวิญญาณให้กับผู้อื่น ผมคิดไม่ออกว่าจะมีพระคัมภีร์ข้อไหนที่ดีไปกว่า คำอวยพรสั้นๆ ในบทวันนี้! ความเมตตากรุณา ความรัก และการมีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ — ทั้งหมดนี้อยู่ในพระเจ้าผู้เสียสละ มีเมตตา และเป็นนิรันดร์ของเรา เราแบ่งปันพระพรเหล่านี้กับบรรดาลูกๆ ของพระเจ้าทั่วโลก

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์นึกถึงเพื่อนหลายคนที่ต้องการพระพรนี้ให้เทลงมาบนพวกเขา ขอทรงโปรดอวยพรให้พวกเขาอย่างมากมายและล้นเหลือ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น