ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในตอนแรกๆที่พวกเขาพูดถึงพระคำข้อนี้นั้น พวกเขากำลังเน้นถึงการฟื้นฟูของพระเจ้า ที่จะนำคนอิสราเอลให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิม คือกลับไปบ้านเมืองเดิม ชื่อเสียงเดิม ชีวิตเดิม และวิหารแบบเดิมๆ เราที่อยู่ในจุดที่ได้เปรียบนี้ ก็สามารถเลียนแบบคำอธิษฐานนี้ของพวกเขาได้เหมือนกัน สำหรับพวกเรา การฟื้นฟูอาจหมายถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เพื่อนำเรากลับบ้านไปอยู่กับพระเจ้า ในวันนั้น สิ่งที่ขวางกั้นเรากับพระเจ้าก็จะถูกพังทลายลง ชีวิตที่เน่าเปื่อยได้ของเรานี้ก็จะถูกกลืนด้วยชัยชนะ เราจะได้เห็นพระเจ้าต่อหน้าและเดินไปกับพระองค์ในวันที่แสนสดใสนั้น ในฐานะลูกที่ไร้ที่ติของพระองค์ ขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆด้วยเถิด

Thoughts on Today's Verse...

When these words were first spoken, they focused on God's restoration of Israel back to its place, its prominence, its life, and its Temple. Yet from our vantage point, this prayer can be ours as well. Restoration can mean Christ's return which brings us home to God. On that day, every barrier standing between God and us will fall. Our mortality will be swallowed up in victory. We will see God face to face and get to walk with him in the cool of the day as his perfect children. May that day come soon!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยอดเยี่ยม ข้าพเจ้ารู้ว่ามีหุบเขาที่กว้างใหญ่ขวางกั้นระหว่างความสมบูรณ์แบบของพระองค์กับข้อจำกัดของข้าพเจ้า แต่พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ ได้ก้าวข้ามหุบเขานั้นด้วยพระคุณของพระองค์ ในระหว่างที่ข้าพเจ้ายังรอคอยความสมบูรณ์แบบให้เต็มบริบูรณ์นี้ โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าเพื่อต่อสู้กับปีศาจตนนั้น และโปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดปลอดภัยจากอันตรายที่ถูกโจมตีฝ่ายจิตวิญญาณ จนกว่าจะถึงวันนั้นที่ข้าพเจ้าจะได้เจอพระองค์ต่อหน้า โปรดรับคำสรรเสริญที่ขาดๆเกินๆในแบบมนุษย์ของข้าพเจ้าด้วย สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and awesome God, I know a huge gulf stands between your perfection and my limitations. Yet, dear Father, I believe you have spanned that gulf with your grace. While I wait for that perfection to dawn in all its fullness, please empower me for my battles with the Evil One and deliver me from all spiritual harm and attack. Until the day I see you face to face, please accept my all-too-limited and human praise for all you have done to save me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงคร่ำครวญ 5:21

ความคิดเห็น