ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หญิงที่คิดในใจในประโยคข้างต้นนี้ เธอเข้าใจดีถึงความรู้สึกที่ถูกเหยียดหยามและถูกทอดทิ้ง เพราะเธอป่วยด้วยโรคที่ทางกฎของชาวยิวถือว่าไม่บริสุทธิ์มาถึง 12 ปี เธอจึงตกเป็นจำเลยของความโดดเดี่ยวเดียวดาย พระเยซูได้ปลดปล่อยเธอจากการถูกจองจำนั้นแล้ว ตามข้อที่ 22 นี้ และพระองค์ก็อยากจะปลดปล่อยเราจากการถูกจองจำเหมือนกัน อะไรหรือที่กักขังเราอยู่ พระเยซูอยากจะปลดปล่อยเรา ด้วยของประทาน 5 อย่างนี้ คือ 1. พระคัมภีร์ คือพระคำที่จะช่วยให้เรารู้จักพระเจ้าดีขึ้น 2. การยอม คือยินยอมให้พระองค์นำชีวิตของเรา 3. การชำระ คือยอมให้พระองค์ชำระเราจากบาปและความผิดทั้งสิ้น 4. พระวิญญาณ พระองค์คือพระเจ้าที่จะให้กำลังกับเรา 5. พี่น้องคริสเตียน คือคนในครอบครัวพระเจ้าที่จะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือเรา นี่คือกุญแจสำคัญที่มีค่ามากที่พระเจ้าให้กับเรา เพื่อนำเราไปสู่อิสรภาพที่แท้จริง

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขออธิษฐานสำหรับผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากอำนาจของมารซาตานในทุกๆ รูปแบบในชีวิตของพวกเขา ข้าพเจ้าขออธิษฐานอย่างมั่นใจในนามของพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น