ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคริสต์ละทิ้งสวรรค์มาที่โลกเพื่อช่วยเรา เปาโลเสียสละทุกสิ่งเพื่อที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐกับทั้งคนยิวและคนต่างชาติ แล้วเราทำอะไรบ้างล่ะครับ อะไรบ้างที่เราต้องละทิ้ง อะไรบ้างที่เราต้องยอม แล้วเราเป็นอย่างไรในการแบ่งปันพระเยซูกับคนที่เรารัก ที่เรารู้จัก หรือที่เรามีอิทธิพลในชีวิตของเขา

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความเมตตา ทรงมีความรักที่มั่นคงอย่างมากมาย ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มองเห็นคนรอบข้างที่ต้องการพระองค์ ขอทรงประทานความกล้าหาญและความถ่อมใจที่จะแบ่งปันพระคุณของพระเยซู และขอทรงประทานสติปัญญาที่จะรู้ว่าเวลาที่ดีสำหรับการแบ่งปันเรื่องของพระเยซูคือตอนไหน เมื่อไหร่ที่พวกเขาพร้อมที่จะรู้จักความรักของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น