ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคริสต์ยอมละทิ้งสวรรค์ลงมาบนโลกเพื่อช่วยกู้เรา เปาโลยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อที่จะแบ่งปันข่าวดีกับทั้งคนยิวและคนต่างชาติ แล้วเราละ ทำอะไรบ้าง ยอมละทิ้งอะไรบ้าง ยอมเสียสละอะไรบ้าง หรือยอมเป็นคนแบบไหนบ้าง เพื่อที่จะได้แบ่งปันพระเยซูกับคนที่เรารัก คนที่เรารู้จัก หรือคนที่เรามีอิทธิพลด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความเมตตา เต็มไปด้วยความรักที่มั่นคง โปรดให้ข้าพเจ้าสังเกตุเห็นคนรอบข้างที่พร้อมจะรับพระเยซู โปรดให้ความกล้าหาญและความถ่อมใจที่จะแบ่งปันพระคุณของพระองค์ และโปรดให้เรารับรู้ได้ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะแบ่งปันเรื่องของพระเยซูกับพวกเขา ตอนที่พวกเขาพร้อมจะรับฟังความรักของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น