ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนชั่วกลัวความดี ความบริสุทธิ์ และความชอบธรรมมีอำนาจเหนือพวกมัน พวกมันกลัวที่จะสูญเสียอำนาจ กลัวความตายที่จะมีชัยเหนือพวกมัน ส่วนคนชอบธรรมอยากให้ความดี ความบริสุทธิ์ และความชอบธรรมอยู่เหนือพวกเขา พวกเขายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุม พวกเขารู้ว่าความตายเป็นศัตรู แต่พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขามีชัยเหนือความตายแล้ว รู้อย่างนี้แล้ว ก็โล่งใจ เพราะมีแต่คนชั่วเท่านั้นที่จะต้องกลัว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าพระยาห์เวห์ ขอให้ความยุติธรรม ความเมตตา และความชอบธรรมของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของทุกๆคนที่แสวงหาพระองค์และทำตามใจพระองค์ โปรดทำให้ใจของข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในการมองความชั่วร้ายและคนที่สืบสานมัน โปรดทำให้ข้าพเจ้ามีความรักความกระตือรือร้นมากขึ้นที่จะนำคนให้มารู้จักพระคริสต์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น