ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในชีวิตก็ย่อมมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งเราหนีไม่พ้น นั่นคือช่วงเวลาที่ทดสอบความเชื่อมั่นในความรอดและความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ การที่จะร้องเพลง"จิตใจข้า สุขสบาย" ในช่วงท้ายของการนมัสการก็ต่างกับการที่จะสามารถร้องเพลงนั้น ในเวลาที่ยากลำบากของคุณเช่น บ้านคุณถูกเอาไปประมูล คุณป่วยหนัก หรือลูกคุณเสียชีวิต เราต้องไม่หยุดยั้งในความเชื่อเมื่อเรากำลังผ่านความยากลำบาก ไม่เช่นนั้นเราจะหาทางออกไม่เจอ ดังนั้นจงอย่าทิ้งความเชื่อนะครับ ให้เราอดทน! ให้วางขั้นตอนไปทีละขั้น ไว้วางใจว่าพระเจ้าจะให้ความแข็งแรงสำหรับขั้นตอนต่อไป ไม่ว่าจะยากแค่ไหนในเวลานั้น อย่าพ่ายแพ้ต่อความสิ้นหวัง ให้เราเป็นเหมือนโยบ หรือเยเรมีย์ ทั้งสองคนนี้ทะเลาะและบ่นกับพระเจ้า แต่พวกเขาไม่เคยละทิ้งพระเจ้า อย่าล้มเลิก พระเยซูคริสต์กำลังจะมาอีกครั้งเพื่อคุณและทุกคนด้วยพระเมตตาและพระสิริ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ วันนี้เป็นวันที่ดี แต่ข้าพระองค์รู้ว่าบางคนที่ผมรักกำลังจะทิ้งความเชื่อมั่นของพวกเขาในความรัก ความเมตตา พระคุณ สันติสุข และการทรงช่วยของพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์เพื่อให้กำลังใจพวกเขา พระบิดาที่รัก ขอพระองค์ใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะฟื้นฟูจิตใจพวกเขา ข้าพระองค์ขออธิษฐานให้พระองค์เข้าไปโดยตรงในการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้พวกเขารู้สึกดีขึ้น และให้พวกเขารู้ว่าเพราะพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับพวกเขา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น