ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ดูเหมือนว่าศัตรูของคนชอบธรรมจะรุ่งเรืองบ้างในบางคราว แต่พระเจ้าจะเทความรักและเข้าข้างคนชอบธรรม เหมือนที่เปาโลเตือนเพื่อนๆที่รักในเมืองฟิลิปปีว่า คำอธิษฐานของพวกเขาและการทำกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเป็นเครื่องประกันว่าพระเจ้าจะช่วยกู้แน่ ไม่ว่าจะช่วยกู้ออกจากคุกจากความตายเพื่อมารับใช้ต่อ หรือช่วยกู้จากคุกโดยให้ตายแล้วกลับไปอยู่กับพระบิดาก็ตาม (ฟิลิปปี 3:19-23) ไม่ว่าจะแบบไหน พระเจ้าก็จะจัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับเพื่อให้เกียรติกับความสัตย์ซื่อของพวกเขาต่อหน้าศัตรูของพวกเขา

Thoughts on Today's Verse...

While the enemy of the righteous may flourish for a season, God will lavish his love and show his favor on the righteous. As the apostle Paul reminded his dear friends in Philippi, their prayers and the work of the Holy Spirit guaranteed his deliverance: he would either be delivered from prison and death to serve them, or he would be delivered from prison through death to go be with the Father (Phil. 3:19-21). Either way, God's righteous will get a banquet, a place of honor, and a royal welcome that will vindicate their faithfulness before those who oppose them.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา กษัตริย์แห่งทุกยุคทุกสมัย ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะจัดงานเลี้ยงฉลอง เพื่อเป็นเกียรติให้กับข้าพเจ้า และต้อนรับข้าพเจ้าในฐานะลูกคนหนึ่งของพระองค์ ขอบคุณสำหรับคำสัญญานี้ ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่จะได้รับการยกโทษอย่างแน่นอน ขอบคุณที่ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเปี่ยมล้มไปด้วยความรักและพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, King of the ages, I do believe that you will throw a party in my honor and treat me as one of your royal children. Thank you for this promise. Thank you for the assurance of ultimate vindication. Thank you for making my life overflow with your love and grace. In Jesus' name I praise you! Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 23:5

ความคิดเห็น