ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเคยมีภาพหนึ่งในสำนักงานของผม เป็นภาพรถบรรทุกศพพ่วงกับรถพ่วง U-Haul และมีข้อความติดว่า "ใครบอกว่าคุณจะเอามันไปด้วยได้" เป็นข้อความเชิงขำขันแต่ก็เป็นข้อความที่ผิดอย่างมากด้วย ถ้าเราสูญเสียจิตวิญญาณในการแสวงหาทรัพย์สินต่างๆ แล้วเราจะได้รับคุณค่าของอะไรที่จะอยู่ตลอดไป มันคุ้มไหมกับการสูญเสียสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเราไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์มองไปที่สิ่งที่มีค่าจริงๆ และขอทรงใช้ของประทานอื่นๆในชีวิตของข้าพระองค์ให้นำพระสิริมาสู่พระองค์และเป็นพระพรแก่คนอื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น