ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสรรเสริญของเรา ค่อนข้างจะไม่เกี่ยวข้องกับใครหรืออะไรเลย นอกจากตัวเราเอง คนที่สนิทกับเรา และที่น่าทึ่งคือกับพระเจ้า ในจักรวาลที่แสนจะกว้างใหญ่ไพศาล เกินกว่าที่เนหะมียาห์จะจินตนาการได้ แล้วเสียงเล็กๆ และเพลงสรรเสริญของเราจะไปมีความหมายอะไรได้ ดวงดาวนับพันล้านดวงและสิ่งมีชีวิตที่นับไม่ถ้วนในท้องทะเลอันยิ่งใหญ่ ต่างพากันร้องออกมาว่าพระผู้สร้างของพวกเขาคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญจากทูตสวรรค์และสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นในสวรรค์อย่างแน่นอน แล้วอย่างนี้คำสรรเสริญของเราจะมีความสำคัญอะไร สำหรับจักรวาล พูดได้เลยว่า มันคงไม่สำคัญอะไรหรอก แต่สำหรับเรามันสำคัญทีเดียว และสำหรับพระยาห์เวห์พระองค์เห็นว่าคำสรรเสริญของเราสำคัญยิ่งนัก เพราะพระองค์อยากที่จะเป็นพ่อของเรา และอยากที่จะนำเราให้มามีสายสัมพันธ์กับพระองค์เองอีกด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Our praise is pretty irrelevant to everyone and everything but us, those closest to us, and amazingly to God. In a universe so vast, so much bigger than Nehemiah could have imagined, what is our small voice and our song of praise? The billions of stars and innumerable creatures of the immense seas all cry out that our Creator is LORD. God will receive the worship of the angels and all the heavenly beings. What difference does it make if we praise him? To the universe, to be blunt, it doesn't matter. But it does to us! It matters even more to the LORD, who longs to be our Father and wants to bring us into relationship with himself.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และน่าทึ่ง พระองค์เพียงผู้เดียวที่เป็นองค์เจ้าชีวิต — องค์เจ้าชีวิตของทุกสิ่งที่ถูกสร้าง และเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า พระองค์ได้รับคำสรรเสริญจากสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้น ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะและความรักความเมตตาของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากที่จะเพิ่มการสรรเสริญจากใจของข้าพเจ้า เข้าไปผสมผสานกับเสียงบรรเลงของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนั้น รวมทั้งเสียงของบรรดาทูตสวรรค์ และเสียงสรรเสริญมากมายจากผู้ที่อยู่ก่อนข้าพเจ้า พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญ ข้าพเจ้ายินดียิ่งที่จะถวายถ้อยคำ บทเพลง จิตใจและชีวิตของข้าพเจ้าต่อพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and amazing God, you alone are Lord — Lord of all creation and Lord of my life. You are praised by all you have made. Your works cry out and declare your creative genius and your loving kindness. Father, I want to add my heartfelt praise to the chorus of creation, the voices of the angels, and the praise of many who have come before me. You are truly worthy to be praised. I gladly offer you my words, my songs, my heart, and my life. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เนหะมีย์ 9:6

ความคิดเห็น