ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสรรเสริญของเรา ค่อนข้างจะไม่เกี่ยวข้องกับใครหรืออะไรเลย นอกจากตัวเราเอง คนที่สนิทกับเรา และที่น่าทึ่งคือกับพระเจ้า ในจักรวาลที่แสนจะกว้างใหญ่ไพศาล เกินกว่าที่เนหะมียาห์จะจินตนาการได้ แล้วเสียงเล็กๆ และเพลงสรรเสริญของเราจะไปมีความหมายอะไรได้ ดวงดาวนับพันล้านดวงและสิ่งมีชีวิตที่นับไม่ถ้วนในท้องทะเลอันยิ่งใหญ่ ต่างพากันร้องออกมาว่าพระผู้สร้างของพวกเขาคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญจากทูตสวรรค์และสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นในสวรรค์อย่างแน่นอน แล้วอย่างนี้คำสรรเสริญของเราจะมีความสำคัญอะไร สำหรับจักรวาล พูดได้เลยว่า มันคงไม่สำคัญอะไรหรอก แต่สำหรับเรามันสำคัญทีเดียว และสำหรับพระยาห์เวห์พระองค์เห็นว่าคำสรรเสริญของเราสำคัญยิ่งนัก เพราะพระองค์อยากที่จะเป็นพ่อของเรา และอยากที่จะนำเราให้มามีสายสัมพันธ์กับพระองค์เองอีกด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และน่าทึ่ง พระองค์เพียงผู้เดียวที่เป็นองค์เจ้าชีวิต — องค์เจ้าชีวิตของทุกสิ่งที่ถูกสร้าง และเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า พระองค์ได้รับคำสรรเสริญจากสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้น ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะและความรักความเมตตาของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากที่จะเพิ่มการสรรเสริญจากใจของข้าพเจ้า เข้าไปผสมผสานกับเสียงบรรเลงของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนั้น รวมทั้งเสียงของบรรดาทูตสวรรค์ และเสียงสรรเสริญมากมายจากผู้ที่อยู่ก่อนข้าพเจ้า พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญ ข้าพเจ้ายินดียิ่งที่จะถวายถ้อยคำ บทเพลง จิตใจและชีวิตของข้าพเจ้าต่อพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น