ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แสวงหา — ไล่ตามอย่างไม่ลดละ — การครอบครองของพระเจ้าเหนือชีวิตของคุณ และพระองค์ต้องการให้คุณมีความชอบธรรมในชีวิตประจำวันของคุณ สิ่งอื่นๆ ที่คุณแสวงหาเป็นสิ่งชั่วคราว มีเพียงพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์เท่านั้นที่จะยังคงอยู่ ในกระบวนการของการแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ คุณจะพบว่าพระเจ้าที่ให้ความชอบธรรมและอาณาจักรของพระองค์ ก็จะอวยพรให้คุณมมีสิ่งที่ในชีวิตนี้ที่คุณต้องการ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ มีเพียงในพระองค์เท่านั้น ที่ข้าพระองค์จะหาสิ่งที่เติมเต็มความต้องการทางจิตวิญญาณของข้าพระองค์ สิ่งที่มีข้าพระองค์มองเห็นก็น่าเบื่อในเวลาเพียงสั้นๆ สิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ที่ข้าพระองค์แสวงหา สิ่งที่ข้าพระองค์ยึดติด ทำให้ข้าพระองค์รู้สึกว่างเปล่าและตกเป็นทาสของสิ่งนั้น ข้าพระองค์พบความหวังและการช่วยเหลือในพระองค์เท่านั้น ขอทรงอยู่ใกล้เพื่อที่จะทรงรัก แก้ไข ฝึกวินัย นำทาง และปั้นให้ข้าพระองค์เพื่อสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น