ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ฟังดูง่ายๆ และตรงไปตรงมาใช่ไหมครับ เหมือนพาดหัวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคนตายที่เราไม่รู้จัก เป็นข้อเท็จจริงที่ยากที่จะฟังนะครับ! แต่เรารู้ว่าไม่ใช่แค่นั้น ภายใต้ข้อความแห่งพระคุณนี้มาจาก การที่พระเจ้าต้องทุกข์ใจมาก การเสียสละของสวรรค์ ความโหดร้ายของคนที่แสร้งเป็นคนเคร่งศาสนา และความรักที่ตามหาเราของพระเจ้าที่พระองค์จะไม่ทิ้งเราแก่ ทูตแห่งความตายที่โหดร้าย สำหรับผู้ที่รู้จักการถวายเครื่องสัตวบูชา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ข้อความนี้เป็นมากกว่าพาดหัวข่าวนะครับ: เป็น "ข้อความแห่งพระคุณ" แค่ครั้งเดียว — ไม่ต้องมีการเสียสละอื่นใดแล้ว และยังนำคุณไปหาพระเจ้า — เราใกล้พระเจ้ามากขึ้น ไม่มีสิ่งขั้นกลางระหว่างพระเจ้าและเรา พระเยซูคือประตูที่เปิดของสวรรค์และทรงเป็นหัวใจที่เปิดของพระเจ้าว่า "กลับบ้านเถอะ เรากำลังรอท่านอยู่"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้มีสง่าราศี ข้าพระองค์จะสามารถใช้คำใด เพื่อแสดงความชื่นชมของข้าพระองค์ สำหรับการเสียสละและพระคุณของพระองค์? ข้าพระองค์มีคำพูดไม่เพียงพอที่จะพูดในสิ่งที่ข้าพระองค์รู้สึก แต่แม้ว่าข้าพระองค์จะรู้ตัวดีในเรื่องนี้ ข้าพระองค์ก็รู้ว่าของขวัญของพระวิญญาณของพระองค์ ทำให้พระองค์ได้ยินคำพูดและใจของข้าพระองค์ ทุกสิ่งที่ดีและยั่งยืนที่ข้าพระองค์มีมาจากพระคุณของพระองค์ ขอทรงโปรดได้รับความรักและคำสรรเสริญอย่างสุดใจของข้าพระองค์ สำหรับสิ่งที่พระองค์เป็น สิ่งที่ทรงกระทำ และสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น