ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้ฟังดูง่ายๆ และตรงไปตรงมา คล้ายๆกับข่าวที่พาดหัวในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคนตายที่เราไม่รู้จัก เยือกเย็นแต่เป็นความจริง แต่เรารู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้น ภายใต้ข้อความแห่งพระคุณนี้ มีหัวใจที่แตกสลายของพระเจ้า การเสียสละของสวรรค์ ความโหดร้ายของคนที่แสร้งเป็นคนเคร่งศาสนา และการแสวงหาเราด้วยความรักของพระเจ้า พระเจ้าที่ไม่มีวันทิ้งเราไว้ในเงื้อมมือของทูตแห่งความตายที่โหดเหี่ยมนั้น สำหรับคนที่คุ้นเคยกับการนำสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชา ที่รู้ดีว่ามีค่าใช้จ่ายสูงและเกี่ยวพันกับสัตวบูชามากมาย ข้อความนี้เป็นมากกว่าการพาดหัวข่าว แต่เป็น "หัวข่าวเรื่องของพระคุณ" ซึ่งทำแค่ครั้งเดียวเพียงพอตลอดไป — ไม่ต้องมีเครื่องบูชาใดๆอีกแล้ว และยังนำคุณไปหาพระเจ้า — ไม่มีช่องว่างอีกต่อไป ไม่มีสิ่งขวางกั้นระหว่างพระเจ้ากับเรา พระเยซูคือประตูสวรรค์ที่เปิดอยู่และทรงเป็นหัวใจของพระเจ้าที่เปิดออกมา พูดว่า "กลับมาบ้านเถอะ เรากำลังรอท่านอยู่"

Thoughts on Today's Verse...

It sounds so simple and straightforward, doesn't it? Kinda like the newspaper headline about someone dying we don't know. Just cold, hard facts! But we know differently. Underneath this statement of grace lies the broken heart of God, the sacrifice of heaven, the brutality of supposedly religious men, and the searching love of our God who would not abandon us to the cruel "Deathmaster." For those who knew animal sacrifice, with its high personal cost and animal sacrifices, this verse is more than a headline: it is a "graceline." Once for all — no more sacrifices needed. Bring you to God — no more distance, no intermediaries between God and us. Jesus is heaven's open door and God's open heart saying, "Come home; we've been waiting for you."

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดี ข้าพเจ้าไม่สามารถจะสรรหาคำมาบรรยายถึงความซึ้งใจของข้าพเจ้าที่มีต่อการเสียสละและพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้าตื้นตันใจจนพูดไม่ออก ถึงข้าพเจ้าจะตระหนักดีในเรื่องนี้ แต่ข้าพเจ้าก็รู้ว่าของขวัญของพระวิญญาณของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นได้ว่า พระองค์ได้ยินคำพูดและใจของข้าพเจ้า สิ่งที่ดีๆและยั่งยืนที่ข้าพเจ้ามีล้วนแต่มาจากพระคุณของพระองค์ทั้งสิ้น โปรดรับความรักที่ไม่มีวันตายและคำสรรเสริญจากใจของข้าพเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์เป็น สิ่งที่พระองค์ทำ และสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์กำลังจะเป็นหรือจะทำ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

What words, O gracious Father, can I use to express my appreciation for your sacrifice and grace? I have none sufficient to say what I feel. But even in this realization, I know the gift of your Spirit ensures that you hear my words and my heart. Every good and lasting thing I have comes from your grace. Please receive my undying love and my heartfelt praise for all you are, for all you have done, and for all that you will be. In Jesus' precious name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 3:18

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น