ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเห็นความจริงตามสิ่งที่เป็น และผู้ที่แสวงหาก็พบความจริง ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างลูกของความสว่าง และแสวงหาพ่อที่อยู่ในที่มีแสงสว่างเจิดจ้าและรุ่งโรจน์ เพื่อที่เราอาจจะเป็นความสว่างของโลก

คำอธิษฐาน

พระบิดาของทุกแสงแห่งสวรรค์ ขอทรงแก้ไขข้าพระองค์อย่างอ่อนโยน เมื่อข้าพระองค์ปล่อยให้ตัวเอง ผิดพลาด ล้มเหลว และผิดบาปต่อพระองค์ ขอทรงยกโทษและชำระข้าพระองค์โดยโลหิตของพระเยซู เพื่อที่ข้าพระองค์จะสะอาด บริสุทธิ์ และไม่มีที่ติในสายตาของพระองค์ โอพระเจ้า ข้าพระองค์ไม่เพียงต้องการที่จะได้รับการอภัยเท่านั้น แต่ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นประโยชน์ต่อพระองค์และคริสตจักรของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์หาทางที่ข้าพระองค์จะเป็นประโยชน์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น