ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อโมเสสเผชิญหน้ากับฟาโรห์ และต้องเจอแต่ใจที่แข็งกระด้างของฟาโรห์ พระเจ้าส่งภัยพิบัติมา ทำไมล่ะครับ ก็เพราะพระเจ้าอยากให้ฟาโรห์รู้ว่าคนอิสราเอลเป็นของพระองค์เท่านั้น ไม่ใช่ของพระเจ้าองค์อื่น พระองค์ผู้เดียวเป็นพระเจ้าที่จริงและมีชีวิต ประชาชาติต่างๆ ฤดูกาลต่างๆ และโลกนี้ก็เป็นของพระองค์ด้วย ทุกคนต้องมานับถือพระนามของพระองค์และรับพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลทั้งปวง และเป็นพระเจ้าทุกสิ่งที่มากเกินกว่าข้าพระองค์จะนึกถึง ที่เคยพบเห็น ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์และขอประกาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอย่างแน่นอน สรรเสริญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น