ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อโมเสสเผชิญหน้ากับฟาโรห์ ก็ต้องเจอแต่ใจที่แข็งกระด้างของฟาโรห์ พระเจ้าจึงส่งภัยพิบัติมา ทำไมหรือ ก็เพราะพระเจ้าจะทำให้ฟาโรห์รู้ว่า พระเจ้าของอิสราเอลไม่เหมือนกับพวกพระของชนชาติอื่นๆ เพราะมีแต่พระยาห์เวห์ผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และมีชีวิต ประชาชาติต่างๆ ฤดูกาลต่างๆ และโลกนี้ ล้วนแต่เป็นของพระองค์ทั้งสิ้น มนุษย์ทุกคนจะต้องเกรงกลัวพระองค์และรับพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งจักรวาลทั้งสิ้น และเป็นพระเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ข้าพเจ้าสามารถจินตนาการได้ หรือที่ผ่านเข้ามาในชีวิต หรือที่พบเห็น ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์และขอประกาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง สรรเสริญในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น